Đăng ký tham gia sự kiện Yamaha RoadShow tại thành phố Buôn Mê Thuột