Đăng ký sự kiện| Workshop về guitar F310 tại Yamaha Music Spot – Touch Music