Nhận quà sự kiện| Cửa hàng âm nhạc Yamaha Music tại Takashimaya trong Tuần lễ Nhật Bản