Sự kiện ra mắt sản phẩm Âm thanh di động Stagepas200 - Stagepas 1K mkII tại Hà Nội