Đăng ký tham gia sự kiện Make and Play của Yamaha tại Takashimaya