Đăng ký tham dự Workshop Trống cùng Senri Kawaguchi