Workshop nhạc cụ: PSR series và Guitar điện tại Sự kiện Yamaha Day 2022