Flash Sale Nhạc Cụ Cuối Năm - Săn Ngay Hàng Hiệu| Cửa hàng Âm Nhạc Yamaha và Trường Âm Nhạc Yamaha

20.12.2021

VCF9820

WY46490

WY46420

WH50350

AAD7536

21.12.2021

WY46190

VAC3990

N83600166

WZ73000

22.12.2021

N83600195

VAC4300

VAC4520

VCV1750

23.12.2021

ZW56120

AAC1844

AAC1793

AAC1838

AAC1841

24.12.2021

N83600192

WZ73020

VAC7250

WD92790

25.12.2021

AAC7366

WH50350

ZJ26340

ZJ26360

26.12.2021

WY46480

WY46490

WY46420

ZU63740

ZU63750

PSR-E273 //E

  3,790,000  

3,600,500vnđ

CGS103A//02

  3,390,000  

2,881,500vnđ

CX40//02

  3,190,000  

2,711,500vnđ

JU109 PE//AZ.
WITH BENCH

  68,390,000  

64,970,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
1 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

P-32D

  1,490,000  

1,341,000vnđ

C40//02

  2,790,000  

2,371,500vnđ

PSR-E360DW //E

  6,490,000  

6,165,500vnđ

YDP-103R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  17,990,000  

16,191,000vnđ

V3SKA44

  6,150,000  

5,842,500vnđ

YDP-164R //Y
WITH BENCH + PA-300C //E

  27,990,000  

25,191,000vnđ

PSS-F30 //Y

  1,690,000  

1,352,000vnđ

PSS-E30 //Y

  1,690,000  

1,352,000vnđ

PSR-SX600 //E

  1,690,000  

22,190,000vnđ

Voucher 2,000,000 VND
Bao da keyboard
Chân đàn

DD-75 //E

  6,590,000  

5,272,000vnđ

YRS-24B //ID

  150,000  

120,000vnđ

YRS-20BB //ID TRANSLUCENT (BLUE)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BP //ID TRANSLUCENT (PINK)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BG //ID TRANSLUCENT (GREEN)

  210,000  

168,000vnđ

YDP-144R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  22,990,000  

20,691,000vnđ

V3SKA12

  6,150,000  

5,842,500vnđ

PSR-E360MA //E

  6,490,000  

6,165,500vnđ

V7SG SIZE 4/4

  22,800,000  

19,380,000vnđ

U1J PE//AZ
WITH BENCH

  108,490,000  

103,065,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

JU109 PE//AZ.WITH BENCH

  68,390,000  

64,970,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

LL16//ARE

  21,700,000  

21,700,000vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

LS16//ARE

  21,700,000  

21,700,000vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

CGS102A//02

   2,890,000   

2,456,500 vnđ

CGS103A//02

   3,390,000   

2,881,500 vnđ

CX40//02

   3,190,000   

2,711,500 vnđ

A5R VINTAGE NATURAL//ARE

   35,100,000   

35,100,000 vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

AC5R VINTAGE NATURAL//ARE

   35,100,000   

35,100,000 vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

27.12.2021

WY46190

VAC7250

N83600166

WZ73000

28.12.2021

ZW56120

AAC1844

AAC1793

AAC1838

AAC1841

29.12.2021

N83600192

WZ73020

WY46480

WD92790

30.12.2021

AAD7536

VCF9820

VAC3990

VAJ6250

31.12.2021

WY46190

VAJ6100

VAJ6250

V261320

01.01.2022

N83600195

AAC7366

WH50350

N83600192

02.01.2022

VAJ6100

AAF6320

AAF6326

AAF5734

AAF6532

AAF5769

AAF5788

AAF6338

AAF6339

AAF6412

AAF5893

AAF5975

C40//02

  2,790,000  

2,371,500vnđ

PSR-E360MA //E

  6,490,000  

6,165,500vnđ

YDP-103R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  17,990,000  

16,191,000vnđ

V3SKA44

  6,150,000  

5,842,500vnđ

DD-75 //E

  6,590,000  

5,272,000vnđ

YRS-24B //ID

  150,000  

120,000vnđ

YRS-20BB //ID TRANSLUCENT (BLUE)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BP //ID TRANSLUCENT (PINK)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BG //ID TRANSLUCENT (GREEN)

  210,000  

168,000vnđ

YDP-144R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  22,990,000  

20,691,000vnđ

V3SKA12

  6,150,000  

5,842,500vnđ

CGS102A//02

  2,890,000  

2,456,500vnđ

V7SG SIZE 4/4

  22,800,000  

19,380,000vnđ

P-32D

  1,490,000  

1,341,000vnđ

PSR-E273 //E

  3,790,000  

3,600,500vnđ

PSR-E360DW //E

   6,490,000   

6,165,500 vnđ

THR10II WIRELESS//H

  11,490,000  

10,341,000vnđ

C40//02

  2,790,000  

2,371,500vnđ

THR30II WIRELESS//H

  13,590,000  

12,231,000vnđ

THR10II WIRELESS//H

  11,490,000  

10,341,000vnđ

F310

  3,590,000  

3,051,500vnđ

YDP-164R //Y
WITH BENCH + PA-300C //E

  27,990,000  

25,191,000vnđ

U1J PE//AZ
WITH BENCH

   108,490,000   

103,065,500 vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

JU109 PE//AZ
WITH BENCH

  68,390,000  

64,970,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

YDP-144R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  22,990,000  

20,691,000vnđ

THR30II WIRELESS//H

  13,590,000  

12,231,000vnđ

ROCKET BASS 115 EU B19-4 - AMPEG

  15,890,000  

14,301,000vnđ

Dây kết nối Quik Lok VITAMINA-C BLACK - 4,5
Áo thun Yamaha

ROCKET BASS 210 EU B19-5/AMPEG

  19,490,000  

17,541,000vnđ

Dây kết nối Quik Lok VITAMINA-C BLACK - 4,5
Áo thun Yamaha

HELIX EU

  42,890,000  

38,601,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

HX STOMP XL EU/UK

  19,390,000  

18,420,500vnđ

Túi đựng

HX STOMP INT P33-1

  16,690,000  

15,021,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

POD GO EU/UK P34-1

  12,490,000  

11,241,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

POD GO EU/UK P34-1

  12,490,000  

11,241,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

POD GO WIRELESS EU/UK P34-2

  15,690,000  

14,121,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

RELAY G10S EU W16-3

  6,990,000  

6,291,000vnđ

Áo thun Yamaha

RELAY G55 EU

  12,090,000  

10,881,000vnđ

Áo thun Yamaha

XD-V75 EU

  13,890,000  

12,501,000vnđ

Áo thun Yamaha

20.12.2021

VCF9820

WY46490

WY46420

WH50350

AAD7536

PSR-E273 //E

  3,790,000  

3,600,500vnđ

CGS103A//02

  3,390,000  

2,881,500vnđ

CX40//02

  3,190,000  

2,711,500vnđ

JU109 PE//AZ.
WITH BENCH

  68,390,000  

64,970,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
1 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

P-32D

  1,490,000  

1,341,000vnđ

21.12.2021

WY46190

VAC3990

N83600166

WZ73000

C40//02

  2,790,000  

2,371,500vnđ

PSR-E360DW //E

  6,490,000  

6,165,500vnđ

YDP-103R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  17,990,000  

16,191,000vnđ

V3SKA44

  6,150,000  

5,842,500vnđ

22.12.2021

N83600195

VAC4300

VAC4520

VCV1750

YDP-164R //Y
WITH BENCH + PA-300C //E

  27,990,000  

25,191,000vnđ

PSS-F30 //Y

  1,690,000  

1,352,000vnđ

PSS-E30 //Y

  1,690,000  

1,352,000vnđ

PSR-SX600 //E

  1,690,000  

22,190,000vnđ

Voucher 2,000,000 VND
Bao da keyboard
Chân đàn

23.12.2021

ZW56120

AAC1844

AAC1793

AAC1838

AAC1841

DD-75 //E

  6,590,000  

5,272,000vnđ

YRS-24B //ID

  150,000  

120,000vnđ

YRS-20BB //ID TRANSLUCENT (BLUE)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BP //ID TRANSLUCENT (PINK)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BG //ID TRANSLUCENT (GREEN)

  210,000  

168,000vnđ

24.12.2021

N83600192

WZ73020

VAC7250

WD92790

YDP-144R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  22,990,000  

20,691,000vnđ

V3SKA12

  6,150,000  

5,842,500vnđ

PSR-E360MA //E

  6,490,000  

6,165,500vnđ

V7SG SIZE 4/4

  22,800,000  

19,380,000vnđ

25.12.2021

AAC7366

WH50350

ZJ26340

ZJ26360

U1J PE//AZ
WITH BENCH

  108,490,000  

103,065,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

JU109 PE//AZ.WITH BENCH

  68,390,000  

64,970,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

LL16//ARE

  21,700,000  

21,700,000vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

LS16//ARE

  21,700,000  

21,700,000vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

26.12.2021

WY46480

WY46490

WY46420

ZU63740

ZU63750

CGS102A//02

   2,890,000   

2,456,500 vnđ

CGS103A//02

   3,390,000   

2,881,500 vnđ

CX40//02

   3,190,000   

2,711,500 vnđ

A5R VINTAGE NATURAL//ARE

   35,100,000   

35,100,000 vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

AC5R VINTAGE NATURAL//ARE

   35,100,000   

35,100,000 vnđ

Voucher 1,000,000 VNĐ
Capo Guitar
Dây đàn

27.12.2021

WY46190

VAC7250

N83600166

WZ73000

C40//02

  2,790,000  

2,371,500vnđ

PSR-E360MA //E

  6,490,000  

6,165,500vnđ

YDP-103R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  17,990,000  

16,191,000vnđ

V3SKA44

  6,150,000  

5,842,500vnđ

28.12.2021

ZW56120

AAC1844

AAC1793

AAC1838

AAC1841

DD-75 //E

  6,590,000  

5,272,000vnđ

YRS-24B //ID

  150,000  

120,000vnđ

YRS-20BB //ID TRANSLUCENT (BLUE)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BP //ID TRANSLUCENT (PINK)

  210,000  

168,000vnđ

YRS-20BG //ID TRANSLUCENT (GREEN)

  210,000  

168,000vnđ

29.12.2021

N83600192

WZ73020

WY46480

WD92790

YDP-144R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  22,990,000  

20,691,000vnđ

V3SKA12

  6,150,000  

5,842,500vnđ

CGS102A//02

  2,890,000  

2,456,500vnđ

V7SG SIZE 4/4

  22,800,000  

19,380,000vnđ

30.12.2021

AAD7536

VCF9820

VAC3990

VAJ6250

P-32D

  1,490,000  

1,341,000vnđ

PSR-E273 //E

  3,790,000  

3,600,500vnđ

PSR-E360DW //E

   6,490,000   

6,165,500 vnđ

THR10II WIRELESS//H

  11,490,000  

10,341,000vnđ

31.12.2021

WY46190

VAJ6100

VAJ6250

V261320

C40//02

  2,790,000  

2,371,500vnđ

THR30II WIRELESS//H

  13,590,000  

12,231,000vnđ

THR10II WIRELESS//H

  11,490,000  

10,341,000vnđ

F310

  3,590,000  

3,051,500vnđ

01.01.2022

N83600195

AAC7366

WH50350

N83600192

YDP-164R //Y
WITH BENCH + PA-300C //E

  27,990,000  

25,191,000vnđ

U1J PE//AZ
WITH BENCH

   108,490,000   

103,065,500 vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

JU109 PE//AZ
WITH BENCH

  68,390,000  

64,970,500vnđ

Miễn phí lên dây lần đầu
Miễn phí vận chuyển & lắp đặt
Tặng bộ bảo dưỡng đàn (Bao tay + Chai lau bóng đàn)
01 máy đếm nhịp
Bảo hành 5 năm

YDP-144R //Y
WITH BENCH + PA-150B //E

  22,990,000  

20,691,000vnđ

02.01.2022

VAJ6100

AAF6320

AAF6326

AAF5734

AAF6532

AAF5769

AAF5788

AAF6338

AAF6339

AAF6412

AAF5893

AAF5975

THR30II WIRELESS//H

  13,590,000  

12,231,000vnđ

ROCKET BASS 115 EU B19-4 - AMPEG

  15,890,000  

14,301,000vnđ

Dây kết nối Quik Lok VITAMINA-C BLACK - 4,5
Áo thun Yamaha

ROCKET BASS 210 EU B19-5/AMPEG

  19,490,000  

17,541,000vnđ

Dây kết nối Quik Lok VITAMINA-C BLACK - 4,5
Áo thun Yamaha

HELIX EU

  42,890,000  

38,601,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

HX STOMP XL EU/UK

  19,390,000  

18,420,500vnđ

Túi đựng

HX STOMP INT P33-1

  16,690,000  

15,021,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

POD GO EU/UK P34-1

  12,490,000  

11,241,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

POD GO EU/UK P34-1

  12,490,000  

11,241,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

POD GO WIRELESS EU/UK P34-2

  15,690,000  

14,121,000vnđ

Áo thun Yamaha
USB

RELAY G10S EU W16-3

  6,990,000  

6,291,000vnđ

Áo thun Yamaha

RELAY G55 EU

  12,090,000  

10,881,000vnđ

Áo thun Yamaha

XD-V75 EU

  13,890,000  

12,501,000vnđ

Áo thun Yamaha