Steinberg WaveLab Cast là gói phần mềm mới được bổ sung.

Yamaha và Steinberg cung cấp WaveLab Cast dưới dạng gói phần mềm mới đi kèm với dòng AG.

WaveLab Cast là phần mềm lý tưởng để tạo âm thanh hoàn hảo cho podcast và nội dung đăng mạng xã hội.

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM PODCAST VÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI

Ngày nay, người đăng ký podcast và các nền tảng mạng xã hội không mong gì hơn là chất lượng âm thanh và hình ảnh tốt nhất. Chất lượng đảm bảo, dễ hiểu, rõ ràng và nội dung hay là những yếu tố bắt buộc để thu hút người hâm mộ mới. WaveLab Cast giúp bạn tạo podcast và trò chuyện với nhiều công cụ ghi âm, chỉnh sửa, lọc và phân phối chất lượng cao, dễ sử dụng, hoàn toàn phù hợp để có được kết quả mỹ mãn - và thu hút nhiều người theo dõi hơn.

DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI LÀM PODCAST VÀ SÁNG TẠO NỘI DUNG TRÊN MẠNG XÃ HỘI