Cập nhật Firmware quan trọng cho Guitar Amply THR10II Wireless/THR30II Wireless của Yamaha

Yamaha đã phát hiện bốn sự cố tải nhiệt nghiêm trọng trong quá trình sạc các sản phẩm Line 6 tương thích THR, các thiết bị wireless G10, Relay G10S và Relay G10T. Để ngăn chặn mọi nguy cơ có thể xảy ra quá nhiệt nghiêm trọng, Line 6 phát hành bản cập nhật firmware của dòng sản phẩm Relay G10. Nhằm đảm bảo tính tương thích liên tục của sản phẩm THR, vui lòng thực hiện theo các hướng dẫn cập nhật firmware bên dưới.

Chúng tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và đánh giá cao các đóng góp cũng như sự hợp tác của bạn. Chúng tôi cần sự chú ý và hợp tác của bạn làm theo quy trình cập nhật firmware để đảm bảo an toàn và chất lượng khi sử dụng.

Sản phẩm

THR10II Không dây

THR30II Không dây

Chi tiết các bước quy trình cập nhật firmware

1. Xác nhận phiên bản software THR

2. Cài đặt phần mềm software “THR Remote” cho Win/Mac OS

3. Cập nhật firmware THR

4. Cập nhật firmware Line 6 Relay G10T

Chi tiết các bước quy trình cập nhật firmware

1. Xác nhận phiên bản software THR

<Quy trình cần tuân theo nếu thiết bị THR của bạn có hình tròn nằm bên dưới thiết bị như hình phía dưới>

⇒Tiếp tục với các bước 2 và 4.

<Quy trình cần tuân theo nếu thiết bị THR của bạn không có hình tròn>

⇒Tiếp tục với các bước 2, 3 và 4.

* Ngay cả khi hiện tại bạn không có sản phẩm Line 6 Relay G10T, vui lòng thực hiện theo các bước 2 và 3 nhằm đảm bảo sự an toàn nếu thiết bị THR của bạn không có hình tròn.

2. Cài đặt phần mềm software “THR Remote” cho Win/Mac OS

Vui lòng truy cập trang web Tải xuống (Download) của Yamaha và tải xuống phiên bản mới nhất “THR Remote” cho Win/Mac OS (v1.1.0 trở lên).

Trang web Tải xuống (Download) của Yamaha nhấp vào đây

3. Cập nhật firmware THR

Kết nối bộ chuyển đổi AC với THR

Chuyển thiết bị THR sang vị trí “ON” (Bật).

Kết nối THR với (máy tính Win/Mac) của bạn qua cáp USB2.0

Vui lòng sử dụng cáp USB 2.0 (Type A – Type B) như hiển thị bên dưới.

Mở ứng dụng THR Remote như hình bên dưới, đợi amply THR-II và máy tính của bạn đồng bộ, phát hiện bản cập nhật firmware có sẵn.

Bạn sẽ thấy cửa sổ bên dưới xuất hiện. THR-II hiện đã sẵn sàng để bắt đầu cập nhật firmware.

Nhấp vào “Start Update” (Bắt đầu cập nhật)

Trước khi cập nhật bắt đầu, các cài đặt trước của bạn sẽ tự động được lưu lại. Nhấp vào “ok”

Nhấn đồng thời các nút TAP/TIME và USERMEMORY1 trong khi bật nguồn THR.

Quá trình cập nhật firmware sẽ bắt đầu. Quá trình này mất khoảng 2 phút.

Bạn sẽ thấy thông báo dưới đây khi firmware đã được cập nhật thành công.

Nhấp vào “OK”.

Khi Cập nhật chương trình firmware THR hoàn tất, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy bật lại thiết bị THR.

Sau khi khởi động lại hoàn tất, cửa sổ bên dưới sẽ xuất hiện. Nhấp vào “Preset Restore” (Khôi phục cài đặt sẵn) để khôi phục các cài đặt sẵn của bạn

Nhấp vào “Ok” khi cửa sổ bên dưới xuất hiện cho biết “Preset Restore” đã thành công.

Thông báo này hoàn tất Cập nhật firmware THR-II.

4. Cập nhật firmware bộ phát Line 6 Relay G10

Kết nối bộ chuyển đổi AC với THR

Chuyển thiết bị THR sang vị trí “ON” (Bật).

Kết nối THR với (máy tính Win/Mac) của bạn qua cáp USB2.0

Vui lòng sử dụng cáp USB 2.0 (Type A – Type B) như hiển thị bên dưới.

Lắp bộ phát G10 vào đầu vào THR như hình bên dưới.

Mở ứng dụng THR Remote như hình bên dưới, đợi amply THR-II và máy tính của bạn đồng bộ, phát hiện bản cập nhật firmware có sẵn.

Nếu phát hiện thấy phiên bản cũ của Relay G10T, bạn sẽ thấy cửa sổ bên dưới xuất hiện. Nhấp vào nút Start Update (Bắt đầu cập nhật) để cập nhật Relay G10T của bạn.

Trước khi bắt đầu cập nhật firmware, thông báo bên dưới sẽ xuất hiện. Vui lòng đọc thỏa thuận cập nhật bộ phát Line 6 Relay G10. Nếu bạn chấp nhận thỏa thuận, vui lòng nhấp vào “Accept” (Chấp nhận)

Bản cập nhật này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở:

* thay đổi thuật toán sạc của G10T để gia tăng sự an toàn.

* gửi số nhận dạng duy nhất trong G10T của bạn tới Yamaha Guitar Group, Inc. (sau đây là YGG).

* cho phép YGG sử dụng địa chỉ IP của bạn để xác định quốc gia được liên kết với số nhận dạng.

Yamaha coi số nhận dạng cụ thể trong G10T là thông tin cần thiết cho sự an toàn của người dùng. Yamaha và YGG sẽ chỉ sử dụng các số nhận dạng cụ thể trong G10T để tính toán số thiết bị G10T được cập nhật.

Vui lòng không tháo bộ phát transmitter G10 khỏi THR-II cho đến khi cập nhật firmware hoàn tất.

Nhấn đồng thời các nút TAP/TIME và USERMEMORY1 trong khi bật nguồn THR.

Cửa sổ bên dưới sẽ xuất hiện trong quá trình lập trình lại. Nhấp vào “OK”.

Trong khi bộ phát Relay G10 đang được cập nhật, đèn LED của Relay G10T sẽ có màu đỏ.

Không tháo Relay G10T khỏi đầu vào cho đến khi cập nhật firmware hoàn tất.

Khi Cập nhật chương trình firmware THR hoàn tất, thiết bị sẽ tự động tắt. Hãy bật lại thiết bị THR.

Bạn sẽ thấy thông báo dưới đây khi firmware đã được cập nhật thành công.

Nhấp vào “OK”.

Bước này hoàn tất quy trình cập nhật firmware.