Chú ý: Cảnh giác với các trang web thương mại điện tử giả mạo thương hiệu Yamaha

Yamaha gần đây đã xác định nhiều trang web thương mại điện tử giả sử dụng thương hiệu của chúng tôi. Trước khi đặt hàng, vui lòng kiểm tra danh sách các trang web Thương mại điện tử do công ty chúng tôi vận hành, và đảm bảo rằng tên của các đại lý, nhà phân phối ủy quyền của Yamaha tại quốc gia/khu vực đúng theo thông tin trang web của chúng tôi.

Chúng tôi khuyên bạn không nên đặt bất kỳ đơn đặt hàng nào cho các sản phẩm của Yamaha thông qua các trang web Thương mại điện tử do các bên thứ ba không liên quan đến công ty, đại lý hoặc nhà phân phối của chúng tôi vận hành. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ mất mát hoặc tổn thất nào do đơn đặt hàng thông qua các trang web Thương mại điện tử giả mạo.

Cảm ơn bạn đã luư ý vấn đề này.