Trang Web Đã Được Bổ Sung Thêm Chức Năng Đăng Nhập

Kể từ ngày 26 tháng 3 năm 2019, Yamaha Corporation đã thêm chức năng đăng nhập vào trang web này. Bằng việc đăng nhập, bạn sẽ có thể đăng ký các sản phẩm Yamaha bạn sở hữu và/hoặc đăng ký nhận bản tin. Yamaha có kế hoạch dần dần mở rộng các dịch vụ trong tương lai, như phân phối thông tin về các chiến dịch bán hàng đặc biệt và thông tin liên quan đến sản phẩm. Ngoài ra, bạn sẽ có thể dễ dàng đăng nhập từ các tài khoản mạng xã hội bạn đang sử dụng.

Cách đăng nhập và đăng ký tài khoản mới

Để đăng nhập hoặc đăng ký tài khoản mới, vui lòng nhấn vào biểu tượng người dùng ở góc trên bên phải của màn hình ”Đăng Nhập hoặc Đăng Ký”.

Cách đăng nhập và đăng ký tài khoản mới

Với những người sử dụng hệ thống Online Member

Nếu bạn đăng nhập trước 2 giờ sáng (UTC) ngày 26 tháng 9 năm 2019, bạn có thể tiếp tục sử dụng các tài khoản Online Member hiện tại của mình (với cùng địa chỉ email và mật khẩu).

Để biết thêm chi tiết về cách xử lý thông tin đăng ký trên hệ thống Online Member, vui lòng truy cập trang web:

Các yêu cầu khác

Vui lòng truy cập mục “Về Việc Đăng Ký Tài Khoản”

Đối với các câu hỏi khác, vui lòng truy cập và sử dụng mẫu đơn yêu cầu sau đây: