Giới thiệu YIMSA, một công cụ trực tuyến chuyên dụng giúp đơn giản hóa việc thiết kế hệ thống nhạc nền

Thiết kế một hệ thống nhạc nền (BGM) thành công, dù chỉ cho không gian nhỏ, được mặc định chỉ có thể thực hiện bởi những chuyên gia, vừa tăng chi phí và vừa tốn thêm thời gian cho dự án. Nhưng với sự xuất hiện của Yamaha với công cụ trực tuyến mới, YIMSA, việc thiết kế hệ thống BGM cho các cơ sở vừa và nhỏ sẽ nhanh hơn và hoàn toàn miễn phí.

Trình cố vấn hệ thống âm thanh trong cửa hàng của Yamaha (YIMSA) là một công cụ trực tuyến mới, dành riêng cho thị trường BGM, cung cấp các đề xuất cho hệ thống dựa trên một số chi tiết đầu vào cơ bản và dễ hiểu.

Không giống như các công cụ khác, YIMSA được thiết kế dễ sử dụng, không yêu cầu người dùng có kiến thức chuyên sâu về âm thanh hoặc biết đến các sản phẩm của Yamaha. Ứng dụng đặt những câu hỏi đơn giản như "Không khí / không gian của cửa hàng là gì?" và "Chất lượng âm nhạc mong muốn là gì?" với các nút đơn giản để chọn câu trả lời.

Sau khi hoàn thành các câu hỏi và nhập diện tích phòng, YIMSA sẽ đề xuất lựa chọn các giải pháp 'tốt' hoặc 'tốt nhất', dựa trên các dòng loa VXS và VXC và bộ khuếch đại dòng MA/PA của Yamaha. Khuyến nghị cũng sẽ đề xuất bố trí loa cho hệ thống.

YIMSA miễn phí sử dụng, hoạt động trong mọi trình duyệt web và hỗ trợ 10 ngôn ngữ.

Bước 1:

Nhập thông tin cơ bản như loại cửa hàng, âm lượng nhạc mong muốn, v.v.

Bước 1:

Bước 2:

Kiểm tra các hệ thống âm nhạc được đề xuất dựa trên thông tin đã nhập trong Bước 1. Hai cấu hình mô hình loa ([Tốt nhất] hoặc [Tốt]) được hiển thị.

Bước 2:

Bước 3:

Kiểm tra một bản tóm tắt các khuyến nghị được cung cấp dựa trên lựa chọn đã thực hiện trong Bước 2.

Bước 3: