Vấn đề truy cập trạm phát internet radio

Hiện tại, các sản phẩm của Yamaha có khả năng phát trực tuyến qua internet do vTuner cung cấp đang gặp khó khăn khi truy cập dịch vụ phát trực tuyến. Dưới đây là thông tin chi tiết mà Yamaha đã phát hiện cho đến nay:

- Các trạm phát Internet được cung cấp qua vTuner đang gặp khó khăn khi phát lại từ menu của trạm phát Internet, ngoại trừ phát lại từ các dấu trang (bookmarks) và các trạm bổ sung.

- Khách hàng có thể thấy thông báo có nội dung: "Truy cập yradio.vtuner.com để biết thêm thông tin về quyền truy cập đầy đủ của vTuner" trên giao diện người dùng của các sản phẩm Yamaha hoặc thậm chí có thể nghe thấy thông báo này thông qua phát lại âm thanh. Thông báo này liên quan đến một thông báo cho biết: "để có thể truy cập hoàn toàn vào dịch vụ của vTuner, chúng tôi [vTuner] muốn bạn có một khoản đóng góp nhỏ là 3 đô la một năm. Tất cả các khoản đóng góp sẽ chỉ được sử dụng để hỗ trợ dịch vụ vTuner."

Thông báo được đưa ra trên màn hình hoặc qua âm thanh do vTuner cung cấp và Yamaha không xác nhận hành động trả phí do nhà cung cấp dịch vụ đề cập.

Yamaha hỗ trợ nhiều dịch vụ phát trực tuyến. Mỗi dịch vụ có thể thay đổi mô hình kinh doanh bất cứ lúc nào, độc lập với Yamaha và ngoài phạm vi kiểm soát của chúng tôi.

Như đã thông báo vào tháng 3 năm 2019, dịch vụ internet radio miễn phí được hỗ trợ trên các sản phẩm của Yamaha đã được chuyển từ vTuner sang airable.radio thông qua bản cập nhật firmware trên một số kiểu máy nhất định để đảm bảo truy cập vào các trạm phát internet radio miễn phí.

* Vui lòng lưu ý: sau khi áp dụng firmware này, bạn sẽ không thể truy cập tất cả các dấu trang vTuner và các trạm phát bổ sung từ các sản phẩm Yamaha.

Một số kiểu máy không tương thích với bản cập nhật firmware Airable có sẵn có thể đưa ra sự thay thế trực tiếp cho khả năng truy cập trạm phát internet radio vTuner để đảm bảo khả năng kết nối trong tương lai. Khả năng truy cập trạm phát Internet radio tùy thuộc vào sự sẵn có và chức năng của nhà cung cấp dịch internet vụ radio gốc, vTuner, cho các kiểu máy sau:

KHÔNG TƯƠNG THÍCH VỚI BẢN CẬP NHẬT FIRMWARE

CD-N301, CD-N500, CRX-N560, CX-A5000, HTR-4065, HTR-4066, HTR-4067, HTR-5066, HTR-5067, HTR-6064, HTR-6065, HTR-6067, HTR-7065, HTR-8063, HTR-9063, MCX-A300, MCX-P200, MCX-RC100, NP-S2000, R-N301, R-N500, RX-A1000, RX-A1010, RX-A1020, RX-A1030, RX-A1040, RX-A2000, RX-A2010, RX-A2020, RX-A2030, RX-A2040, RX-A3000, RX-A3010, RX-A3020, RX-A3030, RX-A3040, RX-A710, RX-A720, RX-A730, RX-A740, RX-A810, RX-A820, RX-A830, RX-A840, RX-S600, RX-S600D, RX-V1067, RX-V1071, RX-V1073, RX-V1075, RX-V1077, RX-V2065, RX-V2067, RX-V2071, RX-V2073, RX-V2075, RX-V2077, RX-V3067, RX-V3071, RX-V3073, RX-V3075, RX-V3077, RX-V3900, RX-V473, RX-V475, RX-V477, RX-V500D, RX-V573, RX-V575, RX-V577, RX-V671, RX-V673, RX-V675, RX-V677, RX-V771, RX-V773, RX-V775, RX-V777, RX-V867, RX-V871, RX-Z7, TSR-6750, YMC-700