Thông báo quan trọng cho người dùng của các hệ thống loa VXS8/VXS8W/VXS5/VXS5W tại các công trình lắp đặt thương mại

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã lựa chọn sản phẩm của Yamaha.

Gần đây chúng tôi đã nhận thấy rằng một số bộ phận trong thùng loa của hệ thống loa Yamaha VXS8/VXS8W/VXS5/VXS5W sẽ xuống cấp khi loa được sử dụng trong môi trường tiếp xúc với nhiều khói sân khấu hoặc khói dầu. Do cấu trúc của sản phẩm, việc sử dụng loa trong những tình huống này sẽ làm hỏng các giá treo trên bề mặt vách ngăn*1. Nếu tất cả các giá treo bị hỏng, các bộ phận loa bên trong bao gồm đầu dò sẽ rơi ra khỏi thùng loa, có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng.

Nếu loa đã được sử dụng trong môi trường tiếp xúc với nhiều khói sân khấu hoặc khói dầu, hoặc nếu thùng loa trở nên bị dính, vui lòng ngừng sử dụng loa và tránh đứng/ngồi bên dưới nơi lắp đặt loa.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ với đại lý chính hãng của Yamaha. Chúng tôi sẽ đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân được yêu cầu cung cấp trong trường hợp này.

Hình ảnh từ phía trước của bề mặt vách ngăn

Hình ảnh từ phía sau của bề mặt vách ngăn

*1 Các giá treo trên bề mặt vách ngăn (tổng cộng 10 giá treo)

*2 Bề mặt vách ngăn

*3 Đầu dò

VXS8/VXS8W

VXS5/VXS5W

* Vui lòng xác định tên mẫu sản phẩm được ghi trên nhãn ở bảng thông tin phía sau sản phẩm.

Dòng VXS

Dòng VXS có hai mẫu loa toàn dải và hai mẫu loa siêu trầm, cho phép sự lựa chọn của bạn được tối ưu cho một ứng dụng cụ thể và, nếu cần, sự kết hợp giữ một mẫu loa toàn dải với một mẫu loa siêu trầm cho các địa điểm yêu cầu âm trầm mạnh hơn.