Battisti’s Brilliance Commemorated With Yamaha RIVAGE PM7

Michele de Simone mixes the show on the RIVAGE PM7 system

2018 marks the 20th anniversary of the death of Lucio Battisti, one of Italy’s best-loved singer/songwriters. His legacy is kept alive by singer Gianmarco Carroccia who, in late April, marked the anniversary with a live performance of 30 of Battisti’s best-known songs. A Yamaha RIVAGE PM7 digital mixing system mixed the show.

Carroccia’s live homage to Battisti is an annual event, but this year’s show - which took place at the Teatro D'Annunzio in Latina, south-east of Rome - was the first live show for the RIVAGE PM7 recently purchased by Sperlonga-based Remix Sound.

Carroccia sang Battisti’s songs accompanied by a 14-piece classical ensemble. In between each song renowned lyricist Giulio Rapetti (aka Mogol), a long-term Battisti collaborator, was interviewed about their meaning.

Remix Sound owners Michele and Riccardo De Simone are long-term users of Yamaha digital mixing consoles, using a CL5 for Front of House sound on previous Battisti tributes. Having invested in their RIVAGE PM7 system, they were very keen to see how it sounded!

In addition to the PM7, a QL5 console was used by monitor engineer Mimmo Termale, with RPio222, Rio3224-D2, Rio1608 I/O racks and a Nexo GEO S12 PA. A pair of Yamaha HS7W monitors provided nearfield assistance for Michele De Simone, who was the show’s FoH engineer.

“We were convinced that RIVAGE PM7 would be a great console, even without hearing it. When it was delivered we tested it with headphones and studio monitors and were very impressed, but we were both stunned at the sound quality it delivered in a real live situation,” says Michele.

“It was the ideal console for this production. The music and speech were fantastic quality and the Rupert Neve Designs SILK technology really made a difference to the strings, acoustic guitar, trumpet and trombone. RIVAGE PM7 gives us an unprecedented level of audio control and quality.”

RIVAGE PM7

RIVAGE PM7 là một hệ thống trộn âm kỹ thuật số bao gồm Bảng điều khiển phối âm kỹ thuật số CSD-R7, một hoặc nhiều giá đỡ I/O cho ngõ vào và ngõ ra, và các thẻ giao diện chuyên dụng cho kết nối mạng. CSD-R7 có cùng kích thước với hệ thống RIVAGE PM10 biểu tượng của chúng tôi là CS-R10 Control Surface và có cùng bố trí điều khiển. Với DSP tích hợp, hệ thống này cung cấp các tiêu chuẩn cao tương tự về hoạt động và hiệu quả luồng công việc trong một hệ thống di động tương đối nhỏ gọn.

Dòng R (AD/DA): Phiên bản hai

Phiên bản hai của bộ Rack I/O hỗ trợ Dante dòng R (AD/DA) có nhiều cải tiến đáng kể trong việc cải tiến chất âm, sự an toàn và cách hiển thị. Kết hợp với bộ điều khiển CSD-R7, các bộ Rack I/O chính nằm trong thành phần của hệ thống digital mixer RIVAGE PM7, và vẫn được áp dụng cho các dòng digitlal mixer CL và QL.

Dòng R (AD/DA)

Tủ mạng I/O - dòng R sử dụng giao thức âm thanh mạng Dante để có được khả năng linh hoạt và tự do đặc biệt trong việc thiết lập và bố trí, đồng thời mang đến âm thanh âm nhạc tự nhiên, mang lại khả năng xử lý âm thanh tối đa cho mixer và các thành phần hệ thống khác.

HS Series

Loa kiểm âm tích hợp nguồn được chế tạo dựa trên sự thành công của dòng sản phẩm tiền nhiệm trước đó, tính chính xác của dòng nãy đã trở thành tiêu chuẩn trong ngành công nghiệp âm thanh.

Latina, Italy