Dự án tiêu biểu cùng với sản phẩm MG/ DXS series của Yamaha