Dự án tiêu biểu cùng với sản phẩm MTX/MRX series của Yamaha