Dự án tiêu biểu cùng với sản phẩm DXR series / StagePas series của Yamaha