Dự án tiêu biểu: Salinda (5-Stars luxury beach resort, Hotel & Spa) cùng với sản phẩm Yamaha