Tập huấn âm thanh digital hằng tuần! (Thành phố Hồ Chí Minh)

Tại văn phòng Yamaha Music Việt Nam, chúng tôi đã xây dựng một trung tâm mang tên YDACC (Yamaha Digital Audio Creative Center) để tổ chức tập huấn các thiết bị âm thanh digital chuyên nghiệp, chủ yếu là về mixer và DSP.

Đến với trung tâm YDACC, bạn sẽ có cơ hội được đào tạo và trải nghiệm trực tiếp các thiết bị âm thanh digital chuyên nghiệp hàng đầu với sự hỗ trợ tận tình từ các chuyên viên âm thanh được đào tạo của Yamaha.

Các thiết bị âm thanh dùng cho tập huấn tại trung tâm YDACC Hồ Chí Minh

• CL Series: CL5, CL1

• QL Series: QL5

• TF Series: TF1, TF Rack

• Rio Series: Rio3224-D, Rio3224-D2, Rio1608-D2

• Tio Series: Tio1608-D

• MTX/MRX Series: MTX3, MRX7-D

• XMV Series: XMV4280-D, XMV8280-D

• VXS Series: VXS1ML, VXS5, VXS8, VXS3S, VXS10ST

• VXC Series: VXC4, VXC6, VXC8

Các thiết bị âm thanh dùng cho tập huấn tại trung tâm YDACC Hồ Chí Minh

Thời gian:

Tuỳ thuộc vào số lượng học viên và nội dung bài giảng

Địa điểm:

Trung tâm YDACC Hồ Chí Minh

Cách thức đăng ký:

Xin vui lòng điền vào bản đăng ký (nút download bên dưới) và gửi về email của người phụ trách: toan1.trinh@music.yamaha.com

Chúng tôi sẽ liên hệ bạn để xác nhận đăng ký bằng email hoặc điện thoại

Số lượng tham dự:

Để tối đa thời gian thực hành, mỗi buổi tập huấn chỉ dành cho từ 4 đến 5 người.

Chi phí tham dự:

Miễn phí!

Yêu cầu:

• Bạn cần có kiến thức cơ bản về âm thanh trước khi tham gia tập huấn

• Xin vui lòng liên hệ chúng tôi qua email toan1.trinh@music.yamaha.com nếu quý vị không thể tham dự được buổi hội thảo đã đăng ký. Việc vắng mặt mà không liên lạc trước 48 tiếng có thể sẽ ảnh hưởng đến việc đăng ký của bạn trong những buổi hội thảo lần sau.

Liên hệ:

Công ty TNHH Âm Nhạc Yamaha Việt Nam

Bộ phận âm thanh chuyên nghiệp

Tầng 15, toà nhà Nam Á

201-203 Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (028) 3818-1122 ( Ext : 133 )

Người phụ trách:

Trinh Hieu Le Toan