Video giới thiệu công ty

Xem video để hiểu tổng quan về các hoạt động đa dạng của Yamaha. (Thời lượng khoảng 4 phút 40 giây)