Ghi âm qua USB Audio

Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
Cloud Audio Recorder Owner's Manual [1.5MB]
Tên Tiếng Việt Tiếng Anh
iOS 10 Compatibility Table (As of 2017/1/10) [356KB]